Péče o kvalitu dřeva

Péče o kvalitu dřeva

Od výběru kulatiny, přes zpracování a skladování až po cestu výrobků ke konečnému zákazníkovi - celému procesu věnujeme nejvyšší péči. Zajišťujeme tak vysokou kvalitu našich produktů.

Výběr dříví - základní suroviny

Naši specializovaní pracovníci osobně vybírají kulatinu na odvozním místě. Vždy předem víme, jakou technologií bude dřevo u nás zpracováno a proto jsme schopni vybrat tu nejlepší kvalitu pro daný technologický proces.

Vytříděné dříví je následně dodáno na pilu pro zpracování, kde je kulatina znovu roztříděna podle toho, zda bude určena k výrobě stavebního či suchého truhlářského řeziva.

Proces zpracování

Proces zpracování dřeva

V první fázi je veškerá dřevní hmota zpracována na katru a je tak připravena pro další výrobu.

Stavební řezivo je vyráběno z kulatiny příslušné kvality buď přímo podle rozpisu vazby dodané zákazníkem nebo pro uložení na sklad.

Pro výrobu truhlářského řeziva jsou prkna ihned po nařezání na katru proložena a připravena k sušení. Ve výkonných teplovzdušných sušárnách, které máme přímo v areálu pily, sušíme různé tloušťky řeziva na vlhkost 10% (± 2%) nebo podle požadavků zákazníka. Vysušené řezivo je pak hotovým výrobkem - surovinou pro truhláře, nebo polotovarem pro výrobu tzv. hoblovaného programu (balkónová, plotová prkénka, latě atd.).

Skladování

Péče o skladování dřeva

Máme dostatečné skladové prostory v halách, kde je skladováno veškeré truhlářské řezivo. Tím je chráněno vůči vlivům počasí, které by ho mohly poškodit. Venkovní zpevněná plocha slouží jako sklad stavebního řeziva. Rozsáhlé vnitřní i venkovní skladové plochy nám tak umožňují náležitou péči o hotové výrobky než se dostanou ke koncovým zákazníkům.

Cesta výrobků k zákazníkovi

Zákazníkům, kteří si u nás nakoupené řezivo odváží vlastní dopravou, vše naložíme. Jsme dobře vybaveni pro nakládání i rozměrných nákladů velké hmotnosti.