Pila PODHORA - historie a současnost

Pila Podhora

Firma Pila PODHORA vznikla v roce 1992. Získáním výrobní haly s katrem v obci Holohlavy byl položen základ dynamickému rozvoji firmy v následujících letech.

V počátečních fázích vývoje byla pila orientována především na pořez smrkové a borové kulatiny s následným prodejem stavebního řeziva hlavně v tuzemsku, později i v zahraničí (Rakousko, Německo).

Vlivem zvyšování poptávky po suchém truhlářské řezivu, rozšířila firma v roce 1995 své aktivity o nákup truhlářské kulatiny, její pořez a následné sušení řeziva. V roce 1996 byly proto postaveny první dvě vlastní sušárny dřeva (další 3 pak v roce 2000).

V roce 1999 byla založena obchodní firma Pila PODHORA s.r.o.

Díky průběžným investicím do vlastního areálu, výroby a technologií je dnes Pila PODHORA velmi dobře zavedenou firmou, která nabízí široký sortiment truhlářského a stavebního řeziva, vše v dostatečných objemech pro uspokojení potřeb zákazníků.

Roční pořez činí kolem 9000 m3 kulatiny. Řezivo se vyrábí z kulatiny a výřezů nakupovaných v horských a podhorských oblastech, přičemž v současné době nakupujeme většinu kulatiny od státního podniku Lesy České republiky.

Okruh našich zákazníků sahá od "domácích kutilů" přes truhlářské, nábytkářské a stavební firmy až po některé obchodní řetězce.