Hranoly

Hranoly

Hranoly se používají z 99% pro vazby na střechy tj. při výrobě krovů. Našimi odběrateli jsou především tesaři a stavební firmy. Kromě trámů lze hranoly použít pro výrobu bednění, podlah, konstrukci pergol nebo stropů.

Podmínky dodávek hranolů

  • použité dřevo: smrk
  • standardně řežeme hranoly o rozměrech v sudých číslech
  • na objednávku lze nařezat i hranoly o jiných rozměrech
  • cena je určena délkou hranolu
Délka do:Cena/m3
5 m5 950,- Kč
6 m6 450,- Kč
7 m7 750,- Kč
8 m8 350,- Kč
9 m8 950,- Kč
10 m11 450,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.